— Романтики складають казки, а циніки — анекдоти.
— А несосвітенні циніки?
— Законопроекти.