На плацу шикування.
Командир:
– Так, зараз перед вами з’явиться перевіряючий зі штабу. Можете задавати йому будь-які
питання. Старшина!
– Я!
– Потім зберете у всіх протигази.