Теща:
– Коли відходить мій потяг?
Зять:
– Через дві години, 34 хвилини, 40 секунд….