— Кохана, тобі не холодно?
— Холодно.
— Як добре, що я тепло вдівся.