До 100-річчя з дня смерті Пушкіна ввирішили поставити йому пам’ятник. Як належить, віднесли проекти Сталіну.
Перший скульптор:

– Проєкт — стоїть Пушкін, читає томик Сталіна.
Сталін:

– Ета верна палитически, но не верна істарически.
Другий скульптор:

–  Проєкт — стоїть Сталін, читає томик Пушкіна.
Сталін:

– Ета верна істарически, но не верна палитически.
Третій скульптор:

– Проєкт — стоїть Сталін, читає томик Сталіна.
Сталін:

– Ета верна і істарически і палитически, будєм ставіть.