Новий різновид сполучених посудин. Через телевізор гімно вливається в голови, а через Інтернет виливається.